Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Býkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Býkovice, hasicí přístroje Býkovice, školení na hasicí přístroje Býkovice, prodej hasicích systémů Býkovice, prodej hasicích přístrojů Býkovice, hasiva a hasicí příslušenství Býkovice, Tepostop Býkovice, firestop Býkovice, hasicí systémy Býkovice, hasicí zařízení Býkovice, hasicí přístroje Býkovice, požární ochrana Býkovice, stabilní hasicí zařízení Býkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Býkovice, automatický hasicí systém Býkovice, samočinný hasicí systém Býkovice, hasit CO2 Býkovice, hasit oxid uhličitý Býkovice, hasit s inergen Býkovice, čisté hasivo Býkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Býkovice, vodní hasící přístroj Býkovice, sněhový hasící přístroj Býkovice, pěnový hasící přístroj Býkovice, požární zabezpečení Býkovice, požární bezpečnost Býkovice, protipožární ochrana Býkovice, servisní organizace hasících přístrojů Býkovice, hasící syytémy serverovny Býkovice,hasící filter Býkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Býkovice, hasící systémy pro autobusy Býkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.