Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Býkov-Láryšov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Býkov-Láryšov, hasicí přístroje Býkov-Láryšov, školení na hasicí přístroje Býkov-Láryšov, prodej hasicích systémů Býkov-Láryšov, prodej hasicích přístrojů Býkov-Láryšov, hasiva a hasicí příslušenství Býkov-Láryšov, Tepostop Býkov-Láryšov, firestop Býkov-Láryšov, hasicí systémy Býkov-Láryšov, hasicí zařízení Býkov-Láryšov, hasicí přístroje Býkov-Láryšov, požární ochrana Býkov-Láryšov, stabilní hasicí zařízení Býkov-Láryšov, lokální stabilní hasicí zařízení Býkov-Láryšov, automatický hasicí systém Býkov-Láryšov, samočinný hasicí systém Býkov-Láryšov, hasit CO2 Býkov-Láryšov, hasit oxid uhličitý Býkov-Láryšov, hasit s inergen Býkov-Láryšov, čisté hasivo Býkov-Láryšov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Býkov-Láryšov, vodní hasící přístroj Býkov-Láryšov, sněhový hasící přístroj Býkov-Láryšov, pěnový hasící přístroj Býkov-Láryšov, požární zabezpečení Býkov-Láryšov, požární bezpečnost Býkov-Láryšov, protipožární ochrana Býkov-Láryšov, servisní organizace hasících přístrojů Býkov-Láryšov, hasící syytémy serverovny Býkov-Láryšov,hasící filter Býkov-Láryšov, hasící přístroje pro cnc stroje Býkov-Láryšov, hasící systémy pro autobusy Býkov-Láryšov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.