Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bykoš

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bykoš, hasicí přístroje Bykoš, školení na hasicí přístroje Bykoš, prodej hasicích systémů Bykoš, prodej hasicích přístrojů Bykoš, hasiva a hasicí příslušenství Bykoš, Tepostop Bykoš, firestop Bykoš, hasicí systémy Bykoš, hasicí zařízení Bykoš, hasicí přístroje Bykoš, požární ochrana Bykoš, stabilní hasicí zařízení Bykoš, lokální stabilní hasicí zařízení Bykoš, automatický hasicí systém Bykoš, samočinný hasicí systém Bykoš, hasit CO2 Bykoš, hasit oxid uhličitý Bykoš, hasit s inergen Bykoš, čisté hasivo Bykoš, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bykoš, vodní hasící přístroj Bykoš, sněhový hasící přístroj Bykoš, pěnový hasící přístroj Bykoš, požární zabezpečení Bykoš, požární bezpečnost Bykoš, protipožární ochrana Bykoš, servisní organizace hasících přístrojů Bykoš, hasící syytémy serverovny Bykoš,hasící filter Bykoš, hasící přístroje pro cnc stroje Bykoš, hasící systémy pro autobusy Bykoš, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.