Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Býkev

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Býkev, hasicí přístroje Býkev, školení na hasicí přístroje Býkev, prodej hasicích systémů Býkev, prodej hasicích přístrojů Býkev, hasiva a hasicí příslušenství Býkev, Tepostop Býkev, firestop Býkev, hasicí systémy Býkev, hasicí zařízení Býkev, hasicí přístroje Býkev, požární ochrana Býkev, stabilní hasicí zařízení Býkev, lokální stabilní hasicí zařízení Býkev, automatický hasicí systém Býkev, samočinný hasicí systém Býkev, hasit CO2 Býkev, hasit oxid uhličitý Býkev, hasit s inergen Býkev, čisté hasivo Býkev, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Býkev, vodní hasící přístroj Býkev, sněhový hasící přístroj Býkev, pěnový hasící přístroj Býkev, požární zabezpečení Býkev, požární bezpečnost Býkev, protipožární ochrana Býkev, servisní organizace hasících přístrojů Býkev, hasící syytémy serverovny Býkev,hasící filter Býkev, hasící přístroje pro cnc stroje Býkev, hasící systémy pro autobusy Býkev, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.