Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Býčkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Býčkovice, hasicí přístroje Býčkovice, školení na hasicí přístroje Býčkovice, prodej hasicích systémů Býčkovice, prodej hasicích přístrojů Býčkovice, hasiva a hasicí příslušenství Býčkovice, Tepostop Býčkovice, firestop Býčkovice, hasicí systémy Býčkovice, hasicí zařízení Býčkovice, hasicí přístroje Býčkovice, požární ochrana Býčkovice, stabilní hasicí zařízení Býčkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Býčkovice, automatický hasicí systém Býčkovice, samočinný hasicí systém Býčkovice, hasit CO2 Býčkovice, hasit oxid uhličitý Býčkovice, hasit s inergen Býčkovice, čisté hasivo Býčkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Býčkovice, vodní hasící přístroj Býčkovice, sněhový hasící přístroj Býčkovice, pěnový hasící přístroj Býčkovice, požární zabezpečení Býčkovice, požární bezpečnost Býčkovice, protipožární ochrana Býčkovice, servisní organizace hasících přístrojů Býčkovice, hasící syytémy serverovny Býčkovice,hasící filter Býčkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Býčkovice, hasící systémy pro autobusy Býčkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.