Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Býchory

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Býchory, hasicí přístroje Býchory, školení na hasicí přístroje Býchory, prodej hasicích systémů Býchory, prodej hasicích přístrojů Býchory, hasiva a hasicí příslušenství Býchory, Tepostop Býchory, firestop Býchory, hasicí systémy Býchory, hasicí zařízení Býchory, hasicí přístroje Býchory, požární ochrana Býchory, stabilní hasicí zařízení Býchory, lokální stabilní hasicí zařízení Býchory, automatický hasicí systém Býchory, samočinný hasicí systém Býchory, hasit CO2 Býchory, hasit oxid uhličitý Býchory, hasit s inergen Býchory, čisté hasivo Býchory, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Býchory, vodní hasící přístroj Býchory, sněhový hasící přístroj Býchory, pěnový hasící přístroj Býchory, požární zabezpečení Býchory, požární bezpečnost Býchory, protipožární ochrana Býchory, servisní organizace hasících přístrojů Býchory, hasící syytémy serverovny Býchory,hasící filter Býchory, hasící přístroje pro cnc stroje Býchory, hasící systémy pro autobusy Býchory, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.