Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Buzice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Buzice, hasicí přístroje Buzice, školení na hasicí přístroje Buzice, prodej hasicích systémů Buzice, prodej hasicích přístrojů Buzice, hasiva a hasicí příslušenství Buzice, Tepostop Buzice, firestop Buzice, hasicí systémy Buzice, hasicí zařízení Buzice, hasicí přístroje Buzice, požární ochrana Buzice, stabilní hasicí zařízení Buzice, lokální stabilní hasicí zařízení Buzice, automatický hasicí systém Buzice, samočinný hasicí systém Buzice, hasit CO2 Buzice, hasit oxid uhličitý Buzice, hasit s inergen Buzice, čisté hasivo Buzice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Buzice, vodní hasící přístroj Buzice, sněhový hasící přístroj Buzice, pěnový hasící přístroj Buzice, požární zabezpečení Buzice, požární bezpečnost Buzice, protipožární ochrana Buzice, servisní organizace hasících přístrojů Buzice, hasící syytémy serverovny Buzice,hasící filter Buzice, hasící přístroje pro cnc stroje Buzice, hasící systémy pro autobusy Buzice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.