Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Butoves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Butoves, hasicí přístroje Butoves, školení na hasicí přístroje Butoves, prodej hasicích systémů Butoves, prodej hasicích přístrojů Butoves, hasiva a hasicí příslušenství Butoves, Tepostop Butoves, firestop Butoves, hasicí systémy Butoves, hasicí zařízení Butoves, hasicí přístroje Butoves, požární ochrana Butoves, stabilní hasicí zařízení Butoves, lokální stabilní hasicí zařízení Butoves, automatický hasicí systém Butoves, samočinný hasicí systém Butoves, hasit CO2 Butoves, hasit oxid uhličitý Butoves, hasit s inergen Butoves, čisté hasivo Butoves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Butoves, vodní hasící přístroj Butoves, sněhový hasící přístroj Butoves, pěnový hasící přístroj Butoves, požární zabezpečení Butoves, požární bezpečnost Butoves, protipožární ochrana Butoves, servisní organizace hasících přístrojů Butoves, hasící syytémy serverovny Butoves,hasící filter Butoves, hasící přístroje pro cnc stroje Butoves, hasící systémy pro autobusy Butoves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.