Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bušovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bušovice, hasicí přístroje Bušovice, školení na hasicí přístroje Bušovice, prodej hasicích systémů Bušovice, prodej hasicích přístrojů Bušovice, hasiva a hasicí příslušenství Bušovice, Tepostop Bušovice, firestop Bušovice, hasicí systémy Bušovice, hasicí zařízení Bušovice, hasicí přístroje Bušovice, požární ochrana Bušovice, stabilní hasicí zařízení Bušovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bušovice, automatický hasicí systém Bušovice, samočinný hasicí systém Bušovice, hasit CO2 Bušovice, hasit oxid uhličitý Bušovice, hasit s inergen Bušovice, čisté hasivo Bušovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bušovice, vodní hasící přístroj Bušovice, sněhový hasící přístroj Bušovice, pěnový hasící přístroj Bušovice, požární zabezpečení Bušovice, požární bezpečnost Bušovice, protipožární ochrana Bušovice, servisní organizace hasících přístrojů Bušovice, hasící syytémy serverovny Bušovice,hasící filter Bušovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bušovice, hasící systémy pro autobusy Bušovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.