Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bušín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bušín, hasicí přístroje Bušín, školení na hasicí přístroje Bušín, prodej hasicích systémů Bušín, prodej hasicích přístrojů Bušín, hasiva a hasicí příslušenství Bušín, Tepostop Bušín, firestop Bušín, hasicí systémy Bušín, hasicí zařízení Bušín, hasicí přístroje Bušín, požární ochrana Bušín, stabilní hasicí zařízení Bušín, lokální stabilní hasicí zařízení Bušín, automatický hasicí systém Bušín, samočinný hasicí systém Bušín, hasit CO2 Bušín, hasit oxid uhličitý Bušín, hasit s inergen Bušín, čisté hasivo Bušín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bušín, vodní hasící přístroj Bušín, sněhový hasící přístroj Bušín, pěnový hasící přístroj Bušín, požární zabezpečení Bušín, požární bezpečnost Bušín, protipožární ochrana Bušín, servisní organizace hasících přístrojů Bušín, hasící syytémy serverovny Bušín,hasící filter Bušín, hasící přístroje pro cnc stroje Bušín, hasící systémy pro autobusy Bušín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.