Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bušanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bušanovice, hasicí přístroje Bušanovice, školení na hasicí přístroje Bušanovice, prodej hasicích systémů Bušanovice, prodej hasicích přístrojů Bušanovice, hasiva a hasicí příslušenství Bušanovice, Tepostop Bušanovice, firestop Bušanovice, hasicí systémy Bušanovice, hasicí zařízení Bušanovice, hasicí přístroje Bušanovice, požární ochrana Bušanovice, stabilní hasicí zařízení Bušanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bušanovice, automatický hasicí systém Bušanovice, samočinný hasicí systém Bušanovice, hasit CO2 Bušanovice, hasit oxid uhličitý Bušanovice, hasit s inergen Bušanovice, čisté hasivo Bušanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bušanovice, vodní hasící přístroj Bušanovice, sněhový hasící přístroj Bušanovice, pěnový hasící přístroj Bušanovice, požární zabezpečení Bušanovice, požární bezpečnost Bušanovice, protipožární ochrana Bušanovice, servisní organizace hasících přístrojů Bušanovice, hasící syytémy serverovny Bušanovice,hasící filter Bušanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bušanovice, hasící systémy pro autobusy Bušanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.