Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Buš

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Buš, hasicí přístroje Buš, školení na hasicí přístroje Buš, prodej hasicích systémů Buš, prodej hasicích přístrojů Buš, hasiva a hasicí příslušenství Buš, Tepostop Buš, firestop Buš, hasicí systémy Buš, hasicí zařízení Buš, hasicí přístroje Buš, požární ochrana Buš, stabilní hasicí zařízení Buš, lokální stabilní hasicí zařízení Buš, automatický hasicí systém Buš, samočinný hasicí systém Buš, hasit CO2 Buš, hasit oxid uhličitý Buš, hasit s inergen Buš, čisté hasivo Buš, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Buš, vodní hasící přístroj Buš, sněhový hasící přístroj Buš, pěnový hasící přístroj Buš, požární zabezpečení Buš, požární bezpečnost Buš, protipožární ochrana Buš, servisní organizace hasících přístrojů Buš, hasící syytémy serverovny Buš,hasící filter Buš, hasící přístroje pro cnc stroje Buš, hasící systémy pro autobusy Buš, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.