Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Buřenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Buřenice, hasicí přístroje Buřenice, školení na hasicí přístroje Buřenice, prodej hasicích systémů Buřenice, prodej hasicích přístrojů Buřenice, hasiva a hasicí příslušenství Buřenice, Tepostop Buřenice, firestop Buřenice, hasicí systémy Buřenice, hasicí zařízení Buřenice, hasicí přístroje Buřenice, požární ochrana Buřenice, stabilní hasicí zařízení Buřenice, lokální stabilní hasicí zařízení Buřenice, automatický hasicí systém Buřenice, samočinný hasicí systém Buřenice, hasit CO2 Buřenice, hasit oxid uhličitý Buřenice, hasit s inergen Buřenice, čisté hasivo Buřenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Buřenice, vodní hasící přístroj Buřenice, sněhový hasící přístroj Buřenice, pěnový hasící přístroj Buřenice, požární zabezpečení Buřenice, požární bezpečnost Buřenice, protipožární ochrana Buřenice, servisní organizace hasících přístrojů Buřenice, hasící syytémy serverovny Buřenice,hasící filter Buřenice, hasící přístroje pro cnc stroje Buřenice, hasící systémy pro autobusy Buřenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.