Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bulovka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bulovka, hasicí přístroje Bulovka, školení na hasicí přístroje Bulovka, prodej hasicích systémů Bulovka, prodej hasicích přístrojů Bulovka, hasiva a hasicí příslušenství Bulovka, Tepostop Bulovka, firestop Bulovka, hasicí systémy Bulovka, hasicí zařízení Bulovka, hasicí přístroje Bulovka, požární ochrana Bulovka, stabilní hasicí zařízení Bulovka, lokální stabilní hasicí zařízení Bulovka, automatický hasicí systém Bulovka, samočinný hasicí systém Bulovka, hasit CO2 Bulovka, hasit oxid uhličitý Bulovka, hasit s inergen Bulovka, čisté hasivo Bulovka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bulovka, vodní hasící přístroj Bulovka, sněhový hasící přístroj Bulovka, pěnový hasící přístroj Bulovka, požární zabezpečení Bulovka, požární bezpečnost Bulovka, protipožární ochrana Bulovka, servisní organizace hasících přístrojů Bulovka, hasící syytémy serverovny Bulovka,hasící filter Bulovka, hasící přístroje pro cnc stroje Bulovka, hasící systémy pro autobusy Bulovka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.