Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bulhary

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bulhary, hasicí přístroje Bulhary, školení na hasicí přístroje Bulhary, prodej hasicích systémů Bulhary, prodej hasicích přístrojů Bulhary, hasiva a hasicí příslušenství Bulhary, Tepostop Bulhary, firestop Bulhary, hasicí systémy Bulhary, hasicí zařízení Bulhary, hasicí přístroje Bulhary, požární ochrana Bulhary, stabilní hasicí zařízení Bulhary, lokální stabilní hasicí zařízení Bulhary, automatický hasicí systém Bulhary, samočinný hasicí systém Bulhary, hasit CO2 Bulhary, hasit oxid uhličitý Bulhary, hasit s inergen Bulhary, čisté hasivo Bulhary, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bulhary, vodní hasící přístroj Bulhary, sněhový hasící přístroj Bulhary, pěnový hasící přístroj Bulhary, požární zabezpečení Bulhary, požární bezpečnost Bulhary, protipožární ochrana Bulhary, servisní organizace hasících přístrojů Bulhary, hasící syytémy serverovny Bulhary,hasící filter Bulhary, hasící přístroje pro cnc stroje Bulhary, hasící systémy pro autobusy Bulhary, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.