Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukovno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukovno, hasicí přístroje Bukovno, školení na hasicí přístroje Bukovno, prodej hasicích systémů Bukovno, prodej hasicích přístrojů Bukovno, hasiva a hasicí příslušenství Bukovno, Tepostop Bukovno, firestop Bukovno, hasicí systémy Bukovno, hasicí zařízení Bukovno, hasicí přístroje Bukovno, požární ochrana Bukovno, stabilní hasicí zařízení Bukovno, lokální stabilní hasicí zařízení Bukovno, automatický hasicí systém Bukovno, samočinný hasicí systém Bukovno, hasit CO2 Bukovno, hasit oxid uhličitý Bukovno, hasit s inergen Bukovno, čisté hasivo Bukovno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukovno, vodní hasící přístroj Bukovno, sněhový hasící přístroj Bukovno, pěnový hasící přístroj Bukovno, požární zabezpečení Bukovno, požární bezpečnost Bukovno, protipožární ochrana Bukovno, servisní organizace hasících přístrojů Bukovno, hasící syytémy serverovny Bukovno,hasící filter Bukovno, hasící přístroje pro cnc stroje Bukovno, hasící systémy pro autobusy Bukovno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.