Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukovník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukovník, hasicí přístroje Bukovník, školení na hasicí přístroje Bukovník, prodej hasicích systémů Bukovník, prodej hasicích přístrojů Bukovník, hasiva a hasicí příslušenství Bukovník, Tepostop Bukovník, firestop Bukovník, hasicí systémy Bukovník, hasicí zařízení Bukovník, hasicí přístroje Bukovník, požární ochrana Bukovník, stabilní hasicí zařízení Bukovník, lokální stabilní hasicí zařízení Bukovník, automatický hasicí systém Bukovník, samočinný hasicí systém Bukovník, hasit CO2 Bukovník, hasit oxid uhličitý Bukovník, hasit s inergen Bukovník, čisté hasivo Bukovník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukovník, vodní hasící přístroj Bukovník, sněhový hasící přístroj Bukovník, pěnový hasící přístroj Bukovník, požární zabezpečení Bukovník, požární bezpečnost Bukovník, protipožární ochrana Bukovník, servisní organizace hasících přístrojů Bukovník, hasící syytémy serverovny Bukovník,hasící filter Bukovník, hasící přístroje pro cnc stroje Bukovník, hasící systémy pro autobusy Bukovník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.