Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukovka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukovka, hasicí přístroje Bukovka, školení na hasicí přístroje Bukovka, prodej hasicích systémů Bukovka, prodej hasicích přístrojů Bukovka, hasiva a hasicí příslušenství Bukovka, Tepostop Bukovka, firestop Bukovka, hasicí systémy Bukovka, hasicí zařízení Bukovka, hasicí přístroje Bukovka, požární ochrana Bukovka, stabilní hasicí zařízení Bukovka, lokální stabilní hasicí zařízení Bukovka, automatický hasicí systém Bukovka, samočinný hasicí systém Bukovka, hasit CO2 Bukovka, hasit oxid uhličitý Bukovka, hasit s inergen Bukovka, čisté hasivo Bukovka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukovka, vodní hasící přístroj Bukovka, sněhový hasící přístroj Bukovka, pěnový hasící přístroj Bukovka, požární zabezpečení Bukovka, požární bezpečnost Bukovka, protipožární ochrana Bukovka, servisní organizace hasících přístrojů Bukovka, hasící syytémy serverovny Bukovka,hasící filter Bukovka, hasící přístroje pro cnc stroje Bukovka, hasící systémy pro autobusy Bukovka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.