Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukovina u Přelouče

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukovina u Přelouče, hasicí přístroje Bukovina u Přelouče, školení na hasicí přístroje Bukovina u Přelouče, prodej hasicích systémů Bukovina u Přelouče, prodej hasicích přístrojů Bukovina u Přelouče, hasiva a hasicí příslušenství Bukovina u Přelouče, Tepostop Bukovina u Přelouče, firestop Bukovina u Přelouče, hasicí systémy Bukovina u Přelouče, hasicí zařízení Bukovina u Přelouče, hasicí přístroje Bukovina u Přelouče, požární ochrana Bukovina u Přelouče, stabilní hasicí zařízení Bukovina u Přelouče, lokální stabilní hasicí zařízení Bukovina u Přelouče, automatický hasicí systém Bukovina u Přelouče, samočinný hasicí systém Bukovina u Přelouče, hasit CO2 Bukovina u Přelouče, hasit oxid uhličitý Bukovina u Přelouče, hasit s inergen Bukovina u Přelouče, čisté hasivo Bukovina u Přelouče, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukovina u Přelouče, vodní hasící přístroj Bukovina u Přelouče, sněhový hasící přístroj Bukovina u Přelouče, pěnový hasící přístroj Bukovina u Přelouče, požární zabezpečení Bukovina u Přelouče, požární bezpečnost Bukovina u Přelouče, protipožární ochrana Bukovina u Přelouče, servisní organizace hasících přístrojů Bukovina u Přelouče, hasící syytémy serverovny Bukovina u Přelouče,hasící filter Bukovina u Přelouče, hasící přístroje pro cnc stroje Bukovina u Přelouče, hasící systémy pro autobusy Bukovina u Přelouče, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.