Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukovina u Čisté

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukovina u Čisté, hasicí přístroje Bukovina u Čisté, školení na hasicí přístroje Bukovina u Čisté, prodej hasicích systémů Bukovina u Čisté, prodej hasicích přístrojů Bukovina u Čisté, hasiva a hasicí příslušenství Bukovina u Čisté, Tepostop Bukovina u Čisté, firestop Bukovina u Čisté, hasicí systémy Bukovina u Čisté, hasicí zařízení Bukovina u Čisté, hasicí přístroje Bukovina u Čisté, požární ochrana Bukovina u Čisté, stabilní hasicí zařízení Bukovina u Čisté, lokální stabilní hasicí zařízení Bukovina u Čisté, automatický hasicí systém Bukovina u Čisté, samočinný hasicí systém Bukovina u Čisté, hasit CO2 Bukovina u Čisté, hasit oxid uhličitý Bukovina u Čisté, hasit s inergen Bukovina u Čisté, čisté hasivo Bukovina u Čisté, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukovina u Čisté, vodní hasící přístroj Bukovina u Čisté, sněhový hasící přístroj Bukovina u Čisté, pěnový hasící přístroj Bukovina u Čisté, požární zabezpečení Bukovina u Čisté, požární bezpečnost Bukovina u Čisté, protipožární ochrana Bukovina u Čisté, servisní organizace hasících přístrojů Bukovina u Čisté, hasící syytémy serverovny Bukovina u Čisté,hasící filter Bukovina u Čisté, hasící přístroje pro cnc stroje Bukovina u Čisté, hasící systémy pro autobusy Bukovina u Čisté, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.