Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukovina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukovina, hasicí přístroje Bukovina, školení na hasicí přístroje Bukovina, prodej hasicích systémů Bukovina, prodej hasicích přístrojů Bukovina, hasiva a hasicí příslušenství Bukovina, Tepostop Bukovina, firestop Bukovina, hasicí systémy Bukovina, hasicí zařízení Bukovina, hasicí přístroje Bukovina, požární ochrana Bukovina, stabilní hasicí zařízení Bukovina, lokální stabilní hasicí zařízení Bukovina, automatický hasicí systém Bukovina, samočinný hasicí systém Bukovina, hasit CO2 Bukovina, hasit oxid uhličitý Bukovina, hasit s inergen Bukovina, čisté hasivo Bukovina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukovina, vodní hasící přístroj Bukovina, sněhový hasící přístroj Bukovina, pěnový hasící přístroj Bukovina, požární zabezpečení Bukovina, požární bezpečnost Bukovina, protipožární ochrana Bukovina, servisní organizace hasících přístrojů Bukovina, hasící syytémy serverovny Bukovina,hasící filter Bukovina, hasící přístroje pro cnc stroje Bukovina, hasící systémy pro autobusy Bukovina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.