Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukovice, hasicí přístroje Bukovice, školení na hasicí přístroje Bukovice, prodej hasicích systémů Bukovice, prodej hasicích přístrojů Bukovice, hasiva a hasicí příslušenství Bukovice, Tepostop Bukovice, firestop Bukovice, hasicí systémy Bukovice, hasicí zařízení Bukovice, hasicí přístroje Bukovice, požární ochrana Bukovice, stabilní hasicí zařízení Bukovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bukovice, automatický hasicí systém Bukovice, samočinný hasicí systém Bukovice, hasit CO2 Bukovice, hasit oxid uhličitý Bukovice, hasit s inergen Bukovice, čisté hasivo Bukovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukovice, vodní hasící přístroj Bukovice, sněhový hasící přístroj Bukovice, pěnový hasící přístroj Bukovice, požární zabezpečení Bukovice, požární bezpečnost Bukovice, protipožární ochrana Bukovice, servisní organizace hasících přístrojů Bukovice, hasící syytémy serverovny Bukovice,hasící filter Bukovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bukovice, hasící systémy pro autobusy Bukovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.