Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukovec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukovec, hasicí přístroje Bukovec, školení na hasicí přístroje Bukovec, prodej hasicích systémů Bukovec, prodej hasicích přístrojů Bukovec, hasiva a hasicí příslušenství Bukovec, Tepostop Bukovec, firestop Bukovec, hasicí systémy Bukovec, hasicí zařízení Bukovec, hasicí přístroje Bukovec, požární ochrana Bukovec, stabilní hasicí zařízení Bukovec, lokální stabilní hasicí zařízení Bukovec, automatický hasicí systém Bukovec, samočinný hasicí systém Bukovec, hasit CO2 Bukovec, hasit oxid uhličitý Bukovec, hasit s inergen Bukovec, čisté hasivo Bukovec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukovec, vodní hasící přístroj Bukovec, sněhový hasící přístroj Bukovec, pěnový hasící přístroj Bukovec, požární zabezpečení Bukovec, požární bezpečnost Bukovec, protipožární ochrana Bukovec, servisní organizace hasících přístrojů Bukovec, hasící syytémy serverovny Bukovec,hasící filter Bukovec, hasící přístroje pro cnc stroje Bukovec, hasící systémy pro autobusy Bukovec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.