Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukovany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukovany, hasicí přístroje Bukovany, školení na hasicí přístroje Bukovany, prodej hasicích systémů Bukovany, prodej hasicích přístrojů Bukovany, hasiva a hasicí příslušenství Bukovany, Tepostop Bukovany, firestop Bukovany, hasicí systémy Bukovany, hasicí zařízení Bukovany, hasicí přístroje Bukovany, požární ochrana Bukovany, stabilní hasicí zařízení Bukovany, lokální stabilní hasicí zařízení Bukovany, automatický hasicí systém Bukovany, samočinný hasicí systém Bukovany, hasit CO2 Bukovany, hasit oxid uhličitý Bukovany, hasit s inergen Bukovany, čisté hasivo Bukovany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukovany, vodní hasící přístroj Bukovany, sněhový hasící přístroj Bukovany, pěnový hasící přístroj Bukovany, požární zabezpečení Bukovany, požární bezpečnost Bukovany, protipožární ochrana Bukovany, servisní organizace hasících přístrojů Bukovany, hasící syytémy serverovny Bukovany,hasící filter Bukovany, hasící přístroje pro cnc stroje Bukovany, hasící systémy pro autobusy Bukovany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.