Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Buková u Příbramě

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Buková u Příbramě, hasicí přístroje Buková u Příbramě, školení na hasicí přístroje Buková u Příbramě, prodej hasicích systémů Buková u Příbramě, prodej hasicích přístrojů Buková u Příbramě, hasiva a hasicí příslušenství Buková u Příbramě, Tepostop Buková u Příbramě, firestop Buková u Příbramě, hasicí systémy Buková u Příbramě, hasicí zařízení Buková u Příbramě, hasicí přístroje Buková u Příbramě, požární ochrana Buková u Příbramě, stabilní hasicí zařízení Buková u Příbramě, lokální stabilní hasicí zařízení Buková u Příbramě, automatický hasicí systém Buková u Příbramě, samočinný hasicí systém Buková u Příbramě, hasit CO2 Buková u Příbramě, hasit oxid uhličitý Buková u Příbramě, hasit s inergen Buková u Příbramě, čisté hasivo Buková u Příbramě, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Buková u Příbramě, vodní hasící přístroj Buková u Příbramě, sněhový hasící přístroj Buková u Příbramě, pěnový hasící přístroj Buková u Příbramě, požární zabezpečení Buková u Příbramě, požární bezpečnost Buková u Příbramě, protipožární ochrana Buková u Příbramě, servisní organizace hasících přístrojů Buková u Příbramě, hasící syytémy serverovny Buková u Příbramě,hasící filter Buková u Příbramě, hasící přístroje pro cnc stroje Buková u Příbramě, hasící systémy pro autobusy Buková u Příbramě, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.