Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Buková

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Buková, hasicí přístroje Buková, školení na hasicí přístroje Buková, prodej hasicích systémů Buková, prodej hasicích přístrojů Buková, hasiva a hasicí příslušenství Buková, Tepostop Buková, firestop Buková, hasicí systémy Buková, hasicí zařízení Buková, hasicí přístroje Buková, požární ochrana Buková, stabilní hasicí zařízení Buková, lokální stabilní hasicí zařízení Buková, automatický hasicí systém Buková, samočinný hasicí systém Buková, hasit CO2 Buková, hasit oxid uhličitý Buková, hasit s inergen Buková, čisté hasivo Buková, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Buková, vodní hasící přístroj Buková, sněhový hasící přístroj Buková, pěnový hasící přístroj Buková, požární zabezpečení Buková, požární bezpečnost Buková, protipožární ochrana Buková, servisní organizace hasících přístrojů Buková, hasící syytémy serverovny Buková,hasící filter Buková, hasící přístroje pro cnc stroje Buková, hasící systémy pro autobusy Buková, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.