Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukov, hasicí přístroje Bukov, školení na hasicí přístroje Bukov, prodej hasicích systémů Bukov, prodej hasicích přístrojů Bukov, hasiva a hasicí příslušenství Bukov, Tepostop Bukov, firestop Bukov, hasicí systémy Bukov, hasicí zařízení Bukov, hasicí přístroje Bukov, požární ochrana Bukov, stabilní hasicí zařízení Bukov, lokální stabilní hasicí zařízení Bukov, automatický hasicí systém Bukov, samočinný hasicí systém Bukov, hasit CO2 Bukov, hasit oxid uhličitý Bukov, hasit s inergen Bukov, čisté hasivo Bukov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukov, vodní hasící přístroj Bukov, sněhový hasící přístroj Bukov, pěnový hasící přístroj Bukov, požární zabezpečení Bukov, požární bezpečnost Bukov, protipožární ochrana Bukov, servisní organizace hasících přístrojů Bukov, hasící syytémy serverovny Bukov,hasící filter Bukov, hasící přístroje pro cnc stroje Bukov, hasící systémy pro autobusy Bukov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.