Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Buk

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Buk, hasicí přístroje Buk, školení na hasicí přístroje Buk, prodej hasicích systémů Buk, prodej hasicích přístrojů Buk, hasiva a hasicí příslušenství Buk, Tepostop Buk, firestop Buk, hasicí systémy Buk, hasicí zařízení Buk, hasicí přístroje Buk, požární ochrana Buk, stabilní hasicí zařízení Buk, lokální stabilní hasicí zařízení Buk, automatický hasicí systém Buk, samočinný hasicí systém Buk, hasit CO2 Buk, hasit oxid uhličitý Buk, hasit s inergen Buk, čisté hasivo Buk, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Buk, vodní hasící přístroj Buk, sněhový hasící přístroj Buk, pěnový hasící přístroj Buk, požární zabezpečení Buk, požární bezpečnost Buk, protipožární ochrana Buk, servisní organizace hasících přístrojů Buk, hasící syytémy serverovny Buk,hasící filter Buk, hasící přístroje pro cnc stroje Buk, hasící systémy pro autobusy Buk, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.