Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bujanov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bujanov, hasicí přístroje Bujanov, školení na hasicí přístroje Bujanov, prodej hasicích systémů Bujanov, prodej hasicích přístrojů Bujanov, hasiva a hasicí příslušenství Bujanov, Tepostop Bujanov, firestop Bujanov, hasicí systémy Bujanov, hasicí zařízení Bujanov, hasicí přístroje Bujanov, požární ochrana Bujanov, stabilní hasicí zařízení Bujanov, lokální stabilní hasicí zařízení Bujanov, automatický hasicí systém Bujanov, samočinný hasicí systém Bujanov, hasit CO2 Bujanov, hasit oxid uhličitý Bujanov, hasit s inergen Bujanov, čisté hasivo Bujanov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bujanov, vodní hasící přístroj Bujanov, sněhový hasící přístroj Bujanov, pěnový hasící přístroj Bujanov, požární zabezpečení Bujanov, požární bezpečnost Bujanov, protipožární ochrana Bujanov, servisní organizace hasících přístrojů Bujanov, hasící syytémy serverovny Bujanov,hasící filter Bujanov, hasící přístroje pro cnc stroje Bujanov, hasící systémy pro autobusy Bujanov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.