Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budyně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budyně, hasicí přístroje Budyně, školení na hasicí přístroje Budyně, prodej hasicích systémů Budyně, prodej hasicích přístrojů Budyně, hasiva a hasicí příslušenství Budyně, Tepostop Budyně, firestop Budyně, hasicí systémy Budyně, hasicí zařízení Budyně, hasicí přístroje Budyně, požární ochrana Budyně, stabilní hasicí zařízení Budyně, lokální stabilní hasicí zařízení Budyně, automatický hasicí systém Budyně, samočinný hasicí systém Budyně, hasit CO2 Budyně, hasit oxid uhličitý Budyně, hasit s inergen Budyně, čisté hasivo Budyně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budyně, vodní hasící přístroj Budyně, sněhový hasící přístroj Budyně, pěnový hasící přístroj Budyně, požární zabezpečení Budyně, požární bezpečnost Budyně, protipožární ochrana Budyně, servisní organizace hasících přístrojů Budyně, hasící syytémy serverovny Budyně,hasící filter Budyně, hasící přístroje pro cnc stroje Budyně, hasící systémy pro autobusy Budyně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.