Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budkov, hasicí přístroje Budkov, školení na hasicí přístroje Budkov, prodej hasicích systémů Budkov, prodej hasicích přístrojů Budkov, hasiva a hasicí příslušenství Budkov, Tepostop Budkov, firestop Budkov, hasicí systémy Budkov, hasicí zařízení Budkov, hasicí přístroje Budkov, požární ochrana Budkov, stabilní hasicí zařízení Budkov, lokální stabilní hasicí zařízení Budkov, automatický hasicí systém Budkov, samočinný hasicí systém Budkov, hasit CO2 Budkov, hasit oxid uhličitý Budkov, hasit s inergen Budkov, čisté hasivo Budkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budkov, vodní hasící přístroj Budkov, sněhový hasící přístroj Budkov, pěnový hasící přístroj Budkov, požární zabezpečení Budkov, požární bezpečnost Budkov, protipožární ochrana Budkov, servisní organizace hasících přístrojů Budkov, hasící syytémy serverovny Budkov,hasící filter Budkov, hasící přístroje pro cnc stroje Budkov, hasící systémy pro autobusy Budkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.