Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budišovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budišovice, hasicí přístroje Budišovice, školení na hasicí přístroje Budišovice, prodej hasicích systémů Budišovice, prodej hasicích přístrojů Budišovice, hasiva a hasicí příslušenství Budišovice, Tepostop Budišovice, firestop Budišovice, hasicí systémy Budišovice, hasicí zařízení Budišovice, hasicí přístroje Budišovice, požární ochrana Budišovice, stabilní hasicí zařízení Budišovice, lokální stabilní hasicí zařízení Budišovice, automatický hasicí systém Budišovice, samočinný hasicí systém Budišovice, hasit CO2 Budišovice, hasit oxid uhličitý Budišovice, hasit s inergen Budišovice, čisté hasivo Budišovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budišovice, vodní hasící přístroj Budišovice, sněhový hasící přístroj Budišovice, pěnový hasící přístroj Budišovice, požární zabezpečení Budišovice, požární bezpečnost Budišovice, protipožární ochrana Budišovice, servisní organizace hasících přístrojů Budišovice, hasící syytémy serverovny Budišovice,hasící filter Budišovice, hasící přístroje pro cnc stroje Budišovice, hasící systémy pro autobusy Budišovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.