Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budišov nad Budišovkou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budišov nad Budišovkou, hasicí přístroje Budišov nad Budišovkou, školení na hasicí přístroje Budišov nad Budišovkou, prodej hasicích systémů Budišov nad Budišovkou, prodej hasicích přístrojů Budišov nad Budišovkou, hasiva a hasicí příslušenství Budišov nad Budišovkou, Tepostop Budišov nad Budišovkou, firestop Budišov nad Budišovkou, hasicí systémy Budišov nad Budišovkou, hasicí zařízení Budišov nad Budišovkou, hasicí přístroje Budišov nad Budišovkou, požární ochrana Budišov nad Budišovkou, stabilní hasicí zařízení Budišov nad Budišovkou, lokální stabilní hasicí zařízení Budišov nad Budišovkou, automatický hasicí systém Budišov nad Budišovkou, samočinný hasicí systém Budišov nad Budišovkou, hasit CO2 Budišov nad Budišovkou, hasit oxid uhličitý Budišov nad Budišovkou, hasit s inergen Budišov nad Budišovkou, čisté hasivo Budišov nad Budišovkou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budišov nad Budišovkou, vodní hasící přístroj Budišov nad Budišovkou, sněhový hasící přístroj Budišov nad Budišovkou, pěnový hasící přístroj Budišov nad Budišovkou, požární zabezpečení Budišov nad Budišovkou, požární bezpečnost Budišov nad Budišovkou, protipožární ochrana Budišov nad Budišovkou, servisní organizace hasících přístrojů Budišov nad Budišovkou, hasící syytémy serverovny Budišov nad Budišovkou,hasící filter Budišov nad Budišovkou, hasící přístroje pro cnc stroje Budišov nad Budišovkou, hasící systémy pro autobusy Budišov nad Budišovkou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.