Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budišov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budišov, hasicí přístroje Budišov, školení na hasicí přístroje Budišov, prodej hasicích systémů Budišov, prodej hasicích přístrojů Budišov, hasiva a hasicí příslušenství Budišov, Tepostop Budišov, firestop Budišov, hasicí systémy Budišov, hasicí zařízení Budišov, hasicí přístroje Budišov, požární ochrana Budišov, stabilní hasicí zařízení Budišov, lokální stabilní hasicí zařízení Budišov, automatický hasicí systém Budišov, samočinný hasicí systém Budišov, hasit CO2 Budišov, hasit oxid uhličitý Budišov, hasit s inergen Budišov, čisté hasivo Budišov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budišov, vodní hasící přístroj Budišov, sněhový hasící přístroj Budišov, pěnový hasící přístroj Budišov, požární zabezpečení Budišov, požární bezpečnost Budišov, protipožární ochrana Budišov, servisní organizace hasících přístrojů Budišov, hasící syytémy serverovny Budišov,hasící filter Budišov, hasící přístroje pro cnc stroje Budišov, hasící systémy pro autobusy Budišov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.