Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budislav

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budislav, hasicí přístroje Budislav, školení na hasicí přístroje Budislav, prodej hasicích systémů Budislav, prodej hasicích přístrojů Budislav, hasiva a hasicí příslušenství Budislav, Tepostop Budislav, firestop Budislav, hasicí systémy Budislav, hasicí zařízení Budislav, hasicí přístroje Budislav, požární ochrana Budislav, stabilní hasicí zařízení Budislav, lokální stabilní hasicí zařízení Budislav, automatický hasicí systém Budislav, samočinný hasicí systém Budislav, hasit CO2 Budislav, hasit oxid uhličitý Budislav, hasit s inergen Budislav, čisté hasivo Budislav, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budislav, vodní hasící přístroj Budislav, sněhový hasící přístroj Budislav, pěnový hasící přístroj Budislav, požární zabezpečení Budislav, požární bezpečnost Budislav, protipožární ochrana Budislav, servisní organizace hasících přístrojů Budislav, hasící syytémy serverovny Budislav,hasící filter Budislav, hasící přístroje pro cnc stroje Budislav, hasící systémy pro autobusy Budislav, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.