Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budíškovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budíškovice, hasicí přístroje Budíškovice, školení na hasicí přístroje Budíškovice, prodej hasicích systémů Budíškovice, prodej hasicích přístrojů Budíškovice, hasiva a hasicí příslušenství Budíškovice, Tepostop Budíškovice, firestop Budíškovice, hasicí systémy Budíškovice, hasicí zařízení Budíškovice, hasicí přístroje Budíškovice, požární ochrana Budíškovice, stabilní hasicí zařízení Budíškovice, lokální stabilní hasicí zařízení Budíškovice, automatický hasicí systém Budíškovice, samočinný hasicí systém Budíškovice, hasit CO2 Budíškovice, hasit oxid uhličitý Budíškovice, hasit s inergen Budíškovice, čisté hasivo Budíškovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budíškovice, vodní hasící přístroj Budíškovice, sněhový hasící přístroj Budíškovice, pěnový hasící přístroj Budíškovice, požární zabezpečení Budíškovice, požární bezpečnost Budíškovice, protipožární ochrana Budíškovice, servisní organizace hasících přístrojů Budíškovice, hasící syytémy serverovny Budíškovice,hasící filter Budíškovice, hasící přístroje pro cnc stroje Budíškovice, hasící systémy pro autobusy Budíškovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.