Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budíkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budíkov, hasicí přístroje Budíkov, školení na hasicí přístroje Budíkov, prodej hasicích systémů Budíkov, prodej hasicích přístrojů Budíkov, hasiva a hasicí příslušenství Budíkov, Tepostop Budíkov, firestop Budíkov, hasicí systémy Budíkov, hasicí zařízení Budíkov, hasicí přístroje Budíkov, požární ochrana Budíkov, stabilní hasicí zařízení Budíkov, lokální stabilní hasicí zařízení Budíkov, automatický hasicí systém Budíkov, samočinný hasicí systém Budíkov, hasit CO2 Budíkov, hasit oxid uhličitý Budíkov, hasit s inergen Budíkov, čisté hasivo Budíkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budíkov, vodní hasící přístroj Budíkov, sněhový hasící přístroj Budíkov, pěnový hasící přístroj Budíkov, požární zabezpečení Budíkov, požární bezpečnost Budíkov, protipožární ochrana Budíkov, servisní organizace hasících přístrojů Budíkov, hasící syytémy serverovny Budíkov,hasící filter Budíkov, hasící přístroje pro cnc stroje Budíkov, hasící systémy pro autobusy Budíkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.