Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budětsko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budětsko, hasicí přístroje Budětsko, školení na hasicí přístroje Budětsko, prodej hasicích systémů Budětsko, prodej hasicích přístrojů Budětsko, hasiva a hasicí příslušenství Budětsko, Tepostop Budětsko, firestop Budětsko, hasicí systémy Budětsko, hasicí zařízení Budětsko, hasicí přístroje Budětsko, požární ochrana Budětsko, stabilní hasicí zařízení Budětsko, lokální stabilní hasicí zařízení Budětsko, automatický hasicí systém Budětsko, samočinný hasicí systém Budětsko, hasit CO2 Budětsko, hasit oxid uhličitý Budětsko, hasit s inergen Budětsko, čisté hasivo Budětsko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budětsko, vodní hasící přístroj Budětsko, sněhový hasící přístroj Budětsko, pěnový hasící přístroj Budětsko, požární zabezpečení Budětsko, požární bezpečnost Budětsko, protipožární ochrana Budětsko, servisní organizace hasících přístrojů Budětsko, hasící syytémy serverovny Budětsko,hasící filter Budětsko, hasící přístroje pro cnc stroje Budětsko, hasící systémy pro autobusy Budětsko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.