Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budětice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budětice, hasicí přístroje Budětice, školení na hasicí přístroje Budětice, prodej hasicích systémů Budětice, prodej hasicích přístrojů Budětice, hasiva a hasicí příslušenství Budětice, Tepostop Budětice, firestop Budětice, hasicí systémy Budětice, hasicí zařízení Budětice, hasicí přístroje Budětice, požární ochrana Budětice, stabilní hasicí zařízení Budětice, lokální stabilní hasicí zařízení Budětice, automatický hasicí systém Budětice, samočinný hasicí systém Budětice, hasit CO2 Budětice, hasit oxid uhličitý Budětice, hasit s inergen Budětice, čisté hasivo Budětice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budětice, vodní hasící přístroj Budětice, sněhový hasící přístroj Budětice, pěnový hasící přístroj Budětice, požární zabezpečení Budětice, požární bezpečnost Budětice, protipožární ochrana Budětice, servisní organizace hasících přístrojů Budětice, hasící syytémy serverovny Budětice,hasící filter Budětice, hasící přístroje pro cnc stroje Budětice, hasící systémy pro autobusy Budětice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.