Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budčeves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budčeves, hasicí přístroje Budčeves, školení na hasicí přístroje Budčeves, prodej hasicích systémů Budčeves, prodej hasicích přístrojů Budčeves, hasiva a hasicí příslušenství Budčeves, Tepostop Budčeves, firestop Budčeves, hasicí systémy Budčeves, hasicí zařízení Budčeves, hasicí přístroje Budčeves, požární ochrana Budčeves, stabilní hasicí zařízení Budčeves, lokální stabilní hasicí zařízení Budčeves, automatický hasicí systém Budčeves, samočinný hasicí systém Budčeves, hasit CO2 Budčeves, hasit oxid uhličitý Budčeves, hasit s inergen Budčeves, čisté hasivo Budčeves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budčeves, vodní hasící přístroj Budčeves, sněhový hasící přístroj Budčeves, pěnový hasící přístroj Budčeves, požární zabezpečení Budčeves, požární bezpečnost Budčeves, protipožární ochrana Budčeves, servisní organizace hasících přístrojů Budčeves, hasící syytémy serverovny Budčeves,hasící filter Budčeves, hasící přístroje pro cnc stroje Budčeves, hasící systémy pro autobusy Budčeves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.