Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bučovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bučovice, hasicí přístroje Bučovice, školení na hasicí přístroje Bučovice, prodej hasicích systémů Bučovice, prodej hasicích přístrojů Bučovice, hasiva a hasicí příslušenství Bučovice, Tepostop Bučovice, firestop Bučovice, hasicí systémy Bučovice, hasicí zařízení Bučovice, hasicí přístroje Bučovice, požární ochrana Bučovice, stabilní hasicí zařízení Bučovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bučovice, automatický hasicí systém Bučovice, samočinný hasicí systém Bučovice, hasit CO2 Bučovice, hasit oxid uhličitý Bučovice, hasit s inergen Bučovice, čisté hasivo Bučovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bučovice, vodní hasící přístroj Bučovice, sněhový hasící přístroj Bučovice, pěnový hasící přístroj Bučovice, požární zabezpečení Bučovice, požární bezpečnost Bučovice, protipožární ochrana Bučovice, servisní organizace hasících přístrojů Bučovice, hasící syytémy serverovny Bučovice,hasící filter Bučovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bučovice, hasící systémy pro autobusy Bučovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.