Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bučina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bučina, hasicí přístroje Bučina, školení na hasicí přístroje Bučina, prodej hasicích systémů Bučina, prodej hasicích přístrojů Bučina, hasiva a hasicí příslušenství Bučina, Tepostop Bučina, firestop Bučina, hasicí systémy Bučina, hasicí zařízení Bučina, hasicí přístroje Bučina, požární ochrana Bučina, stabilní hasicí zařízení Bučina, lokální stabilní hasicí zařízení Bučina, automatický hasicí systém Bučina, samočinný hasicí systém Bučina, hasit CO2 Bučina, hasit oxid uhličitý Bučina, hasit s inergen Bučina, čisté hasivo Bučina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bučina, vodní hasící přístroj Bučina, sněhový hasící přístroj Bučina, pěnový hasící přístroj Bučina, požární zabezpečení Bučina, požární bezpečnost Bučina, protipožární ochrana Bučina, servisní organizace hasících přístrojů Bučina, hasící syytémy serverovny Bučina,hasící filter Bučina, hasící přístroje pro cnc stroje Bučina, hasící systémy pro autobusy Bučina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.