Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bučí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bučí, hasicí přístroje Bučí, školení na hasicí přístroje Bučí, prodej hasicích systémů Bučí, prodej hasicích přístrojů Bučí, hasiva a hasicí příslušenství Bučí, Tepostop Bučí, firestop Bučí, hasicí systémy Bučí, hasicí zařízení Bučí, hasicí přístroje Bučí, požární ochrana Bučí, stabilní hasicí zařízení Bučí, lokální stabilní hasicí zařízení Bučí, automatický hasicí systém Bučí, samočinný hasicí systém Bučí, hasit CO2 Bučí, hasit oxid uhličitý Bučí, hasit s inergen Bučí, čisté hasivo Bučí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bučí, vodní hasící přístroj Bučí, sněhový hasící přístroj Bučí, pěnový hasící přístroj Bučí, požární zabezpečení Bučí, požární bezpečnost Bučí, protipožární ochrana Bučí, servisní organizace hasících přístrojů Bučí, hasící syytémy serverovny Bučí,hasící filter Bučí, hasící přístroje pro cnc stroje Bučí, hasící systémy pro autobusy Bučí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.