Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Buchlovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Buchlovice, hasicí přístroje Buchlovice, školení na hasicí přístroje Buchlovice, prodej hasicích systémů Buchlovice, prodej hasicích přístrojů Buchlovice, hasiva a hasicí příslušenství Buchlovice, Tepostop Buchlovice, firestop Buchlovice, hasicí systémy Buchlovice, hasicí zařízení Buchlovice, hasicí přístroje Buchlovice, požární ochrana Buchlovice, stabilní hasicí zařízení Buchlovice, lokální stabilní hasicí zařízení Buchlovice, automatický hasicí systém Buchlovice, samočinný hasicí systém Buchlovice, hasit CO2 Buchlovice, hasit oxid uhličitý Buchlovice, hasit s inergen Buchlovice, čisté hasivo Buchlovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Buchlovice, vodní hasící přístroj Buchlovice, sněhový hasící přístroj Buchlovice, pěnový hasící přístroj Buchlovice, požární zabezpečení Buchlovice, požární bezpečnost Buchlovice, protipožární ochrana Buchlovice, servisní organizace hasících přístrojů Buchlovice, hasící syytémy serverovny Buchlovice,hasící filter Buchlovice, hasící přístroje pro cnc stroje Buchlovice, hasící systémy pro autobusy Buchlovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.