Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bubovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bubovice, hasicí přístroje Bubovice, školení na hasicí přístroje Bubovice, prodej hasicích systémů Bubovice, prodej hasicích přístrojů Bubovice, hasiva a hasicí příslušenství Bubovice, Tepostop Bubovice, firestop Bubovice, hasicí systémy Bubovice, hasicí zařízení Bubovice, hasicí přístroje Bubovice, požární ochrana Bubovice, stabilní hasicí zařízení Bubovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bubovice, automatický hasicí systém Bubovice, samočinný hasicí systém Bubovice, hasit CO2 Bubovice, hasit oxid uhličitý Bubovice, hasit s inergen Bubovice, čisté hasivo Bubovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bubovice, vodní hasící přístroj Bubovice, sněhový hasící přístroj Bubovice, pěnový hasící přístroj Bubovice, požární zabezpečení Bubovice, požární bezpečnost Bubovice, protipožární ochrana Bubovice, servisní organizace hasících přístrojů Bubovice, hasící syytémy serverovny Bubovice,hasící filter Bubovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bubovice, hasící systémy pro autobusy Bubovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.