Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bublava

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bublava, hasicí přístroje Bublava, školení na hasicí přístroje Bublava, prodej hasicích systémů Bublava, prodej hasicích přístrojů Bublava, hasiva a hasicí příslušenství Bublava, Tepostop Bublava, firestop Bublava, hasicí systémy Bublava, hasicí zařízení Bublava, hasicí přístroje Bublava, požární ochrana Bublava, stabilní hasicí zařízení Bublava, lokální stabilní hasicí zařízení Bublava, automatický hasicí systém Bublava, samočinný hasicí systém Bublava, hasit CO2 Bublava, hasit oxid uhličitý Bublava, hasit s inergen Bublava, čisté hasivo Bublava, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bublava, vodní hasící přístroj Bublava, sněhový hasící přístroj Bublava, pěnový hasící přístroj Bublava, požární zabezpečení Bublava, požární bezpečnost Bublava, protipožární ochrana Bublava, servisní organizace hasících přístrojů Bublava, hasící syytémy serverovny Bublava,hasící filter Bublava, hasící přístroje pro cnc stroje Bublava, hasící systémy pro autobusy Bublava, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.