Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brzkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brzkov, hasicí přístroje Brzkov, školení na hasicí přístroje Brzkov, prodej hasicích systémů Brzkov, prodej hasicích přístrojů Brzkov, hasiva a hasicí příslušenství Brzkov, Tepostop Brzkov, firestop Brzkov, hasicí systémy Brzkov, hasicí zařízení Brzkov, hasicí přístroje Brzkov, požární ochrana Brzkov, stabilní hasicí zařízení Brzkov, lokální stabilní hasicí zařízení Brzkov, automatický hasicí systém Brzkov, samočinný hasicí systém Brzkov, hasit CO2 Brzkov, hasit oxid uhličitý Brzkov, hasit s inergen Brzkov, čisté hasivo Brzkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brzkov, vodní hasící přístroj Brzkov, sněhový hasící přístroj Brzkov, pěnový hasící přístroj Brzkov, požární zabezpečení Brzkov, požární bezpečnost Brzkov, protipožární ochrana Brzkov, servisní organizace hasících přístrojů Brzkov, hasící syytémy serverovny Brzkov,hasící filter Brzkov, hasící přístroje pro cnc stroje Brzkov, hasící systémy pro autobusy Brzkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.