Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brzice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brzice, hasicí přístroje Brzice, školení na hasicí přístroje Brzice, prodej hasicích systémů Brzice, prodej hasicích přístrojů Brzice, hasiva a hasicí příslušenství Brzice, Tepostop Brzice, firestop Brzice, hasicí systémy Brzice, hasicí zařízení Brzice, hasicí přístroje Brzice, požární ochrana Brzice, stabilní hasicí zařízení Brzice, lokální stabilní hasicí zařízení Brzice, automatický hasicí systém Brzice, samočinný hasicí systém Brzice, hasit CO2 Brzice, hasit oxid uhličitý Brzice, hasit s inergen Brzice, čisté hasivo Brzice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brzice, vodní hasící přístroj Brzice, sněhový hasící přístroj Brzice, pěnový hasící přístroj Brzice, požární zabezpečení Brzice, požární bezpečnost Brzice, protipožární ochrana Brzice, servisní organizace hasících přístrojů Brzice, hasící syytémy serverovny Brzice,hasící filter Brzice, hasící přístroje pro cnc stroje Brzice, hasící systémy pro autobusy Brzice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.