Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brzánky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brzánky, hasicí přístroje Brzánky, školení na hasicí přístroje Brzánky, prodej hasicích systémů Brzánky, prodej hasicích přístrojů Brzánky, hasiva a hasicí příslušenství Brzánky, Tepostop Brzánky, firestop Brzánky, hasicí systémy Brzánky, hasicí zařízení Brzánky, hasicí přístroje Brzánky, požární ochrana Brzánky, stabilní hasicí zařízení Brzánky, lokální stabilní hasicí zařízení Brzánky, automatický hasicí systém Brzánky, samočinný hasicí systém Brzánky, hasit CO2 Brzánky, hasit oxid uhličitý Brzánky, hasit s inergen Brzánky, čisté hasivo Brzánky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brzánky, vodní hasící přístroj Brzánky, sněhový hasící přístroj Brzánky, pěnový hasící přístroj Brzánky, požární zabezpečení Brzánky, požární bezpečnost Brzánky, protipožární ochrana Brzánky, servisní organizace hasících přístrojů Brzánky, hasící syytémy serverovny Brzánky,hasící filter Brzánky, hasící přístroje pro cnc stroje Brzánky, hasící systémy pro autobusy Brzánky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.