Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Břvany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Břvany, hasicí přístroje Břvany, školení na hasicí přístroje Břvany, prodej hasicích systémů Břvany, prodej hasicích přístrojů Břvany, hasiva a hasicí příslušenství Břvany, Tepostop Břvany, firestop Břvany, hasicí systémy Břvany, hasicí zařízení Břvany, hasicí přístroje Břvany, požární ochrana Břvany, stabilní hasicí zařízení Břvany, lokální stabilní hasicí zařízení Břvany, automatický hasicí systém Břvany, samočinný hasicí systém Břvany, hasit CO2 Břvany, hasit oxid uhličitý Břvany, hasit s inergen Břvany, čisté hasivo Břvany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Břvany, vodní hasící přístroj Břvany, sněhový hasící přístroj Břvany, pěnový hasící přístroj Břvany, požární zabezpečení Břvany, požární bezpečnost Břvany, protipožární ochrana Břvany, servisní organizace hasících přístrojů Břvany, hasící syytémy serverovny Břvany,hasící filter Břvany, hasící přístroje pro cnc stroje Břvany, hasící systémy pro autobusy Břvany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.